Stadt Amriswil

Share
Facebook
Twitter
Google
Parimi udhëheqës
Regio Energie Amriswil (REA)
Last

Parimi udhëheqës

Këshilli i qytetit zhvilloi në vitin 2001, në dialog me popullsinë një parim udhëheqës për qytetin e Amriswil-it. Nga procesi doli parimi themelor «Amriswil –Jetë me kulturë», të cilin qyteti e mban lart. Një bisedë interesante ose një klimë e hapur politike i përballen me drejtësi parimit udhëheqës si edhe aktivitetet e shumëllojshme kulturore me rregullsi. Parimi themelor është nën www.amriswil.chi dukshëm.

Partitë

Partitë e mëposhtme janë në qytetitn e Amriswil-it aktive: Partia Popullore Zvicerane "Schweizerische Volkspartei SVP" (www.svp-amriswil.ch), Partia Demokratike Liberale "Freisinnig-Demokratische Partei FDP" (www.fdpamriswil.ch), Partia Popullore Demokristiane "Christlichdemokratische Volkspartei CVP" (www.cvp-amriswil.ch), Grupi i Lirë "Freie Gruppe" (www.freiegruppe.ch), Partia Socialdemokrate "Sozialdemokratische Partei SP" (www.sp-amriswil.ch), Partia Popullore Evangjeliste "Evangelische Volkspartei EVP", Partia e Gjelbër "Grüne Partei" dhe dhe Liberalja e Gjelbër "Grünliberale".

R

Regio Energie Amriswil (REA)

REA"-të furnizojnë zonën e qytetit në formë të pajtueshme me mjedisin dhe me çmime të leverdishme me rrymë elektrike, gas natyror, ujë, televizor kabllor dhe ngrohje të largët (Lidhja për ngrohjen Egelmoos). Sekretariati REA qëndron në dispozicion për pyetje dhe njoftime çrregullimi. Qyteti Amriswil

Kontakti dhe oraret zyrtare:

Regio Energie Amriswil
Postfach 1222
Egelmoosstrasse 1
8580 Amriswil
Telefon 071 414 11 22
Fax 071 414 11 66
Shërbimi për ü çrregullimet ö:
079 600 77 90
E-Mail: rea@amriswil.ch
www.reamriswil.ch

Të hënë deri të mërkurë: 
Ora 7.30 deri 12 dhe
Ora 13.30 deri 17
Të enjte:  
Ora 7.30 deri 12 dhe
Ora 13.30 deri 18
Të premte:   
Ora 7.30 deri 12 dhe
Ora 13.30 deri 16

Next