Stadt Amriswil

Share
Facebook
Twitter
Google
Vend i specializuar për punën me të rinjtë Yoyo
Vendi i kampimit Uttwil
Last

Vend i specializuar për punën me të rinjtë Yoyo

Në vendin e takimit për të rinjtë Yoyo" në rrugën "Egelmoosstrasse" nr. 21 takohen të rinjtë nga Amriswil-i. Këtu ka vend për shoqëri, lojëra, ngrënie të përbashkët ose projekte kreative. Përveç kësaj të rinjtë mund të lënë që t'iu jepen këshilla personale ose t'iu jepet mbështetje gjatë zgjedhjes së profesionit. www.jukoamriswil.ch

Vend këshillimi për nëna dhe baballarë

Punonjësit mbështesin nëna dhe baballarë në të gjitha çështjet, të cilat kanë të bëjnë me foshnjat, fëmijët e vegjël dhe sistemin e familjes. Vendi regjional i këshillimit gjendet në rrugën Wuhrstrasse" nr. 2 nën çatinë e shoqatës "conex familia". Kontakti: 071 411 00 01

Vend takimi për të rinjtë

Vend i specializuar për punën me të rinjtë

Vende për zjarrin

Vende publike për zjarrin ka në pyllin Hudelmoos (2), Leimatwald (2), mbi kullën e vëzhgimit "Burgstock", në shtegun e palmës "Palmensteg" dhe në pellgun e tjegullave "Ziegeleiweiher".

Vendet e grumbullimit

Vendet e heqjes

Vendet për këshillim

Këshillim për profesionin dhe studimet në Amriswil, Këshillime për energjinë, Vende për këshillim për nëna e baballarë, Këshillime për çiftet, familjet dhe të rinjtë , "Pro Senectute" në Thurgau, "Pro Infirmis" në Amriswil, Këshillime ligjore

Vendi i kampimit Uttwil

Plazhi për banjë i Amriswil-it

Next