Stadt Amriswil

Share
Facebook
Twitter
Google
Eisweiher
Evangelička crkva Amriswil
Last

Eisweiher
Eisweiher

Eisweiher, poznat i pod nazivom Ziegeleiweiher", zaostavština je iz doba industrijalizacije. 2005. godine je saniran i sad predstavlja rekreacionu zonu grada. Četvrtina obalne zone je dostupna posetiocima. Ostatak obale je obilno obrastao. U hladnim zimama led na bari pruža mogućnost za klizanje na ledu.
Bara

Ekonomija

U gradu Amriswilu nalazi se preko 550 poslodavaca sa skoro 5.000 radnih mesta u industriji, zanatskim delatnostima, građevini i uslužnim delatnostima. Udruženje industrije, Udruženje zanatlija

Energetski grad

Proglašavanjem za energetski grad daje se potvrda opštinama, koji u život sprovode i primenjuju politiku obnovljivih energija. Energetski gradovi podstiču obnovljive oblike energija, ekološke oblike mobiliteta i efikasno koriste resurse. 2000-Watt-opština Amriswil 
www.energiestadt.ch

Energetsko savetovalište

Regionalno energetsko savetovalište u gradskoj većnici predstavlja kontakt adresu kod sledećih tema: Minimalni energetski standardi, subvencioni program kantona, sanacija spoljašnjeg plašta građevine, savetovanje o izvođenju, kućna tehnika alternativne energije i pitanja u vezi energetski propisa. Kontakt: 071 414 11 12, energieberatung@amriswil.ch

Energija

Grad Amriswil se rukovodi politikom obnovljive energije. 2007. godine osnovano je Termo-udruženje Egelmoos. 2010. je Amriswil dobio odlikovanje kao "energetski grad". Sem toga je izabran i za «2000-Watt-oglednu opštinu». Energetsko savetovalište

Evangelička crkva Amriswil

Toranj evangeličke crkve u centru Amriswila je sa svojih 75 metara visine najviši u Thurgau. Ova novogotičke crkva izrađena je 1890. – 1892., a zadnji put je renovirana 1992. Ukrasi za šerene cekvene prozore potiču od slikara iz mesta Diessenhof i staklarskog umetnika Carl Roesch-a. Evangelička crkvena opština Amriswil-Sommeri

Next