Stadt Amriswil

Share
Facebook
Twitter
Google
Osnovne škole
Parkovi
Last

Osnovne škole

U Amriswilu postoje sledeće osnovne škole (od 1. do 6. razreda): Hagenwil, Hemmerswil, Kirchstrasse, Mühlebach, Nordstrasse, Oberaach i Oberfeld. Pohađanje osnovne škole u Švajcarskoj je obavezno. Osnvno školska opština Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Osnovnoškolska opština Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

12 dečijih obdaništa, 10 osnovnih škola, 2 centra niže srednje škole i muzička škola (Muzička škola za omladinu Amriswil) čine osnovnoškolsku opštinu Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. To je uslužno preduzeće sa oko 1.800 učenika i oko 300 nameštenika. Prva kontakt adresa za pitanja u vezi škole je školska uprava.

Kontakt i radno vreme školske uprave:

Školska uprava Amriswil
Webi-Zentrum
Romanshornerstrasse 28
Telefon  058 346 14 00
E-Mail office@schuleamriswil.ch
www.schuleamriswil.ch

ponedeljak do četvrtak: 
8 do 12 h i
14 do 17 h
petak:  
8 do 12 h i
14 do 16 h

Otpad

Otpad iz kućanstva treba da se baca u službene vreće za otpad. Odložite ih na sabirnim mestima za otpad, označenim plavom oznakom. Za sve neslužbene vreće za otpad neophodni su takseni bonovi. Papir i karton uvežite zasebno. Oni se odnose na sabirnom mestu za stari papir. Staro staklo, konzerve, metal ili staro ulje deponuju se na mestima za zbrinjavanje. Detalje i termine pronaćićete u brošuri «Kalendar otpada». Molimo vas da otpad uvek iznesete tek na dan odvoženja.

Otpadne vode

ARA Moos

P

Parkovi

Amriswil raspolaže sa sledećim parkovima: Radolfzellerpark (Radolfzellerplatz), Eisweiher, Hellmühleweiher, Pärkli Säntisstrasse, Pärkli Köpplishaus i Pärkli Biessenhofen.

Next